Velkommen til Øyno FUS barnehage

Vi har en egen facebookside: Øyno FUS barnehage. Der dokumenterer vi det som skjer i barnehagen. 

 

Foreldre gir oss ansvaret for at det kjæreste de har skal oppleve omsorg, glede og utvikling - hver eneste dag. Vi tar i mot barna med ønske om å gi dem trygghet og tilhørighet, lek og læring, glede og latter samt mange gode minner for resten av livet. Hos oss møter du et personale som er lekende, nysgjerrige, fantasifulle og som byr på seg selv i lek og aktiviteter. I Øyno Fus barnehage tilbyr vi ditt barn en trygg og forutsigbar hverdag. Hos oss har vi to avdelinger det er Løvetannavdelingen med barn fra 0-2 år og Blåklokkeavdelingen med barn fra 3-5 år.  Vi dokumenterer vårt arbeid på vår facebookside, Øyno FUS barnehage. 

Besøksadresse: Øynoveien 16b, 4380 Hauge I Dalane.

Vi ligger skjermet fra traffikkert vei og grenser til flotte naturområder. Rommene hos oss er tilpasset ulike former for lek, læring og aktiviteter. På avdelingene er barna delt inn aldershomogene grupper med et fast personale. I gruppetiden er det pedagogiske arbeidet spesielt tilrettelagt for de aktuelle aldersgruppene. Utenom gruppetiden møtes alle barna felles til utelek, og innelek på avdelingene. Vi har et stort uteområde som innbyr til lek og læring. 

VÅRE SATNINGSOMRÅDER:

  • Egenledelse i lek og læring
  • Smartmat
  • Vennskap og sosial kompetanse
  • Tilknytningsbaserte barnehage

HVA ER DET SPESIELLE MED OSS?

Barnehagedriften har skapt en personalgruppe i variert alder og kompetanse som arbeider tett og godt sammen. Hemmeligheten bak vår høye trivselsfaktor er at vi er glade i jobben vår og at vi trives godt sammen. Vi vet at alle barn er gode i noe, og vi sørger for å finne det ”noe” som hvert eneste barn er “FUS” i. Samtidig sørger vi for at barna finner sin egen plass i fellesskapet, og at de knytter gode vennskapsbånd med både barn og voksne. I FUS kommer leken først! I våre barnehager er det god tid til meningsfull lek. Lek som bygger relasjoner og stimulerer til læring. I leken er vi tilstedeværende, støtter og bidrar, for å sikre at alle barn deltar, opplever mestringsfølelse og økt læring Vi gir foreldrene tilgang til en privat facebook gruppe hvor de for påminnelser, dette har blitt en ekstra kommunikasjon kanal for oss til foreldrene. 

Åpningstider:

man-fre: 06:30-16:45

 

Kontaktinfo:

mailadresse : dl.oyno@bhg.no 
Tlf.nr           :  51476351